Zielona Góra - informacje


140.892
mieszkańców Zielonej Góry
66.805
mężczyzn
74.087
kobiet

21.457
w wieku przedprodukcyjnym

85.547
w wieku produkcyjnym

33.888
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

446
zawarto małżeństw

1.252
urodzeń

1.722
zgonów

-470
przyrost naturalny
miasto Zielona Góra
dochody

1.021.165.888
wydatki

1.019.090.112
struktura wydatków Zielonej Góry

59.125
0,006%
Leśnictwo

310.900
0,031%
Rolnictwo i łowiectwo

179.659
0,018%
Przetwórstwo przemysłowe

102.113.288
10,020%
Transport i łączność

64.580.192
6,337%
Administracja publiczna

487.411
0,048%
Turystyka

17.321.916
1,700%
Gospodarka mieszkaniowa

3.711.844
0,364%
Działalność usługowa

755.510
0,074%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

91.400
0,009%
Obrona narodowa

19.155.792
1,880%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

396.000
0,039%
Wymiar sprawiedliwości

5.242.896
0,514%
Obsługa długu publicznego

6.720.784
0,659%
Różne rozliczenia

322.805.344
31,676%
Oświata i wychowanie

12.095.476
1,187%
Ochrona zdrowia

60.836.412
5,970%
Pomoc społeczna

20.480.534
2,010%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

31.520.730
3,093%
Edukacyjna opieka wychowawcza

89.054.496
8,739%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17.013.756
1,670%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

26.195.298
2,570%
Kultura fizyczna i sport

216.911.344
21,285%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-11-30 15:47
REKLAMA
pogoda Zielona Góra
0.3°C
wschód słońca: 07:41
zachód słońca: 15:51
Koronawirus
lubuskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Zielonej Górze

kiedy
2022-12-02 19:00
miejsce
Hala CRS, Zielona Góra, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-03 19:30
miejsce
Restauracja Haust, Zielona Góra,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-04 16:00
miejsce
Filharmonia Zielonogórska, Zielona...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-05 19:00
miejsce
Klub U OJCA, Zielona Góra, ul....
wstęp biletowany