14 kwiecień 2022

Gdzie żyje się najzdrowiej? Grupa LUX MED, SGH i Fundacja GAP inaugurują projekt Healthy Cities

fot. nadesłane
Z inicjatywy Grupy LUX MED powstanie Indeks Zdrowych Miast, który oceni warunki życia w miastach pod kątem m.in. zdrowia (w tym zdrowia psychicznego), zielonych terenów, edukacji, jakości powietrza czy kultury. Partnerzy projektu – eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej – wskażą co i w jaki sposób wpływa na jakość życia i zdrowie mieszkańców 66 miast w Polsce.
REKLAMA


Indeks Zdrowych Miast to autorskie i długofalowe przedsięwzięcie, które jest częścią inicjatywy Healthy Cities, wielowymiarowego projektu z obszaru zrównoważonego rozwoju, realizowanego przez Grupę LUX MED od 2021 roku.

Rozpoczynamy nowy projekt, sprawdzamy jak zdrowe są polskie miasta. Do współpracy zaprosiliśmy dwie organizacje naukowo-badawcze: Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Przy ich merytorycznym wsparciu przeanalizujemy różne aspekty życia w miastach i ocenimy, które tworzą zdrowe miejsce do życia, pracy i nauki dla swoich mieszkańców. Wierzę, że nasza wspólna inicjatywa pozwoli nie tylko zebrać w jednym miejscu wiele istotnych z punktu widzenia meritum informacji, ale też stanie się źródłem wiedzy i inspiracji dla tych, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie na lepsze – podkreśla Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

Analizie poddane zostaną wszystkie polskie miasta na prawach powiatu (66 miast). Będą one oceniane na podstawie m.in.: demografii, zdrowia, edukacji, mieszkalnictwa, warunków społeczno-ekonomicznych, kultury, środowiska oraz programów publicznych. Wyniki tegorocznej edycji zaprezentowane zostaną w październiku.

Indeks Zdrowych Miast 

Ponad 50 proc. światowej populacji (dane World Economic Forum, VI 2021), w tym 60 proc. ludności Polski (dane GUS, X 2021) mieszka w miastach. Mimo licznych korzyści, jakie swoim mieszkańcom oferują obszary zurbanizowane, to właśnie w miastach znacznie szybciej rośnie odsetek osób chorujących przewlekle. Idea instytucjonalnego tworzenia korzystnych warunków do zamieszkania, które poprawiają stan zdrowia i ogólną jakość życia, szczególnie mieszkańców miast, znajduje odzwierciedlenie w wytycznych m.in. Światowej Organizacji Zdrowia oraz Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) 1. Projekt Healthy Cities idealnie się w nie wpisuje, stąd pomysł na stworzenie Indeksu Zdrowych Miasta, czyli sprawdzenie jak o dobrostan mieszkańców dbają poszczególne jednostki administracyjne w Polsce.

Z ogromną radością, w imieniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przyjąłem zaproszenie do projektu Healthy Cities. Ignorowanie kryzysu klimatycznego, zanieczyszczenie środowiska oraz wyczerpujące się zasoby to wyzwania przed którymi stoją wszyscy, a włodarze miast szczególnie. To człowiek eksploatuje planetę w sposób nieodpowiedzialny i jest najważniejszym czynnikiem oddziałującym na przyrodę i klimat. Jeśli nie wyhamujemy procesu zmian klimatycznych, szybko zmierzając w kierunku neutralności klimatycznej, nie będziemy w stanie powstrzymać fatalnych skutków tego zjawiska. Dlatego tak ważne jest, aby nasze miasta były czyste, zdrowe i przyjazne aktywnie żyjącym w nich mieszkańcom. Jestem przekonany, że rola uczelni w tym zakresie jest o tyle istotna, że powinny one uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów związanych z obecnym kryzysem klimatycznym w ramach szeroko rozumianego ekosystemu, a także kształtować liderów, którzy podejmą taką działalność. Jestem głęboko przekonany, że projekt Healthy Cities jest doskonałą odpowiedzią na wyzwania przed jakimi stoją miasta w kontekście tworzenia korzystnych warunków do zamieszkania, które poprawiają stan zdrowia i ogólną jakość życia – powiedział dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Dla ekonomii wartości, a tym zajmujemy się w ramach ruchu Open Eyes Economy, dwa odniesienia są najbardziej istotne: pierwsze to produktywność wykorzystania własnego potencjału, własnych zasobów (w tym pracy), a drugie to jakość życia. Zdrowie musi być postrzegane jako kluczowa składowa obydwu tych odniesień, bo decyduje i o tym co nam daje siłę gospodarczą, i o tym czemu ta siła ma faktycznie służyć – wskazuje prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP.

PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Zielona Góra
17.5°C
wschód słońca: 04:51
zachód słońca: 20:57
Koronawirus
lubuskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Zielonej Górze

kiedy
2022-05-26 18:00
miejsce
Piwnica Artystyczna KAWON, Zielona...
wstęp biletowany
kiedy
2022-05-29 16:00
miejsce
Planetarium Wenus, Zielona Góra,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-06-09 19:00
miejsce
Cafe Noir, Zielona Góra, al....
wstęp biletowany
kiedy
2022-06-09 20:00
miejsce
Hala CRS, Zielona Góra, ul....
wstęp biletowany